برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۹/۱۱

عباس امير انتظام كيست؟عباس امیر انتظام، معاون نخستوزیر در دولت موقت مهدی بازرگان بود.

امیرانتظام نخستین و قدیمیترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران بهشمار میرود که از تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۸ تاکنون در حبس به سر میبرد. وی تا قبل از محکومیتش سفیر ایران در اسکاندیناوی و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و نماینده ویژه رئیس دولت در مذاکره با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بودهاست.