برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۱۲

Merkel 'would accept UK exit from EU'Chancellor Angela Merkel has reportedly warned David Cameron she would rather see the UK leave the EU than compromise over the principle of free movement.

Der Spiegel news magazine quotes German government sources as saying she feared the UK was near a "point of no return".

۱۳۹۳/۰۸/۱۱

متدهاي رفتاري

رفتار و برخورد ما در اجتماع، اگر انسان ها را برانگيزد، قوت و نقطه ي عطف آن، هنر زندگي كردن در پيرامون جامعه است.
اگر متدهاي رفتاري ما، مانند يك نماد و ما را به عنوان نماينده، نمايانگر كند، كه اين حقيقت، باعث هدايت انسان هاي دور و اطراف ما مي شود، كه اين مي تواند حقيقتي اجتناب ناپدير باشد.
اما بديهي است كه نداشتن علوم و فنون ارتباط،  در زندگي و اجتماعات، فرهنگ و شعور را به پديده هايي انتزاعي، تبديل مي كند!

با ارادت 
بهمن مراديان پي