برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۱۰

اعتراض

اول به سراغ یهودیها رفتند،
من یهودی نبودم ، اعتراضی نکردم.
پس از آن به لهستانیها حمله بردند،
من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم.
آنگاه به لیبرالها فشار آوردند،
من لیبرال نبودم ، اعتراض نکردم.
سپس نوبت به کمونیستها رسید،
کمونیست نبودم ، بنابراین اعتراضی نکردم.

سرانجام به سراغ من آمدند
هر چه فریاد زدم، کسی نمانده بود که اعتراضی کند…

برتولت برشت