شورای شهر تهران در حال بررسی یک فوریت لایحه اخذ عوارض از معبرهای خاص است. این معبرهای خاص شامل تمامی تونلها و بزرگراههای پایتخت میشود.