برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

شايد اين جمعه بيايد!مي گوييم: القاعده، مي گويند: اسلامي نيست! مي گوييم: طالبان، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: بوكوحرام، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: داعش، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: وهابيون، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: جمهوري اسلامي، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: حزب الله، مي گويند: اسلامي نيست!
مي گوييم: فلان مرجع تقليد شيعه، فلان مرجع سني، مي گويند: اينان مسلمان نيستند، با رفتارهايشان در حال تخريب اسلام هستند!
مي گوييم: فلان قانون اسلام، مي گويند: اين قانون براي زمان گذشته بوده و ارتباطي به حال ندارد!
مي گوييم: فلان حديث، مي گويند: ممكن است تحريف شده باشد، مورد قبول ما نيست!
مي گوييم: فلان روايت تاريخي از فلان مورخ مسلمان، مي گويند: فلان مورخ كه معصوم نبوده، ما قبولش نداريم!
مي گوييم: فلان آيه قرآن، مي گويند: معنيش اين نيست! برويد تفسيرش درستش را بخوانيد!
مي گوييم: پس اسلام واقعي چيست و كجاست؟ كي قرار است اجرا شود؟
مي گويند: اسلام واقعي هنوز پياده نشده، بايد تا ظهور مهدي صبر كنيد!
مي گوييم: ظهور چه موقع است؟
مي گويند: شايد اين جمعه، شايد هم جمعه هاي آينده!