برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

گاليله تولدت مبارك


"Happy Birthday Galilei"
 قدر زمان حال را بدانید كه گذشته برنمی گردد و آینده شاید نیاید.
Galileo Galilei
Italian astronomer & physicist 
  1. (February 15, 1564, Pisa, Italy)(January 8, 1642, Arcetri, Italy)

گالیلئو گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیائی در سدههای ۱۶ و ۱۷ میلادی بود. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از پایهگذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود.
از معروفترین قربانیان تفتیش عقاید در دوران قرون وسطی میتوان از گالیله نام برد که البته به علت بازگشت وی از عقیدهاش مبتنی بر زمین مرکزی اعدام نشد. دیگر قربانی معروف تفتیش عقاید که اعدام شد جردانو برونو بود که هم به علت داشتن یکی از آیینهای ابتدایی و هم به علت عدم اعتقاد به نظریه زمین مرکزی اعدام شد.