برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

هيپاتيا اسكندريه

Reserve your right to think, for even to think wrongly, is better than not to think at all. 

حق فکر کردن را برای خودت حفظ کن، زيرا كه، حتي غلط فکر كردن، بهتر از هرگز فکر نکردن است.

#هيپاتيا اسكندريه #رياضيدان #منجم #فيلسوف
#Hypatia of Alexandria #Mathematician #Astronomer #Philosopher