برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

داشتن عقايد مخالف عموم

از داشتن عقيده اي مخالف عقايد عموم بيمناك مباش، زيرا هر عقيده اي كه امروز مورد قبول است، زماني مخالف عقيده ي عموم بوده است!  
 " برتراند راسل"