برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۲۴

دهه ي تورم و گراني يا همان دهه فجر مبارك!


خاندان پهلوي با تمام بدها و خوبي هايي كه داشتند، ايران را ترك كردند و سرزمين پدريمان، توسط عده اي اشغال شد.
اين روزها با هر شخصيت حقيقي و حقوقي كه آن زمان خودشان را روشن فكر معرفي مي كردند، صحبت مي كنم، مسئوليت انقلابي را كه كرده اند،  را بر عهده نمي گيرند و من تعجب مي كنم كه اين هرج و مرج محض را چه كساني رقم زدند؟