برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۲۴

صورت آينده

از دیدگاه جوانی، زندگی به صورت آینده ای طولانی و بی انتها و در کهنسالی مانند گذشته ای بسیار کوتاه به نظر می آید. وقتی با قایق از ساحل دور می شویم، تمام چیزهای ساحل مرتبا کوچکتر می شود و بازشناسی و تشخیص آنها مشکل تر می گردد، و به همین ترتیب همه وقایع و فعالیت های سال های گذشته نیز از نظر دور می شوند.