برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۱/۱۷

پارانويا چيست؟


يکى از بيمارىهاى روانى که جزء بيمارىهاى اصلى محسوب مىشود و در واقع بيمارىهاى روانپريشى است و در اين حالت شخص ديوانه است اما واقعيت را احساس نمىکند. افراد پارانويد دچار سوءظن شديد و هذيانگويى مىباشند. سوءظن شديد و بىدليل و با گرايش پيشرونده به سوى همهٔ جهان در چارچوب يک توهم است.

#Paronia